Planning van werkzaamheden

PLANNING VAN WERKZAAMHEDEN

Werkzaamheden voeren wij uit op basis van beeldkwaliteit. Dit betekent dat wij niet met een vaste frequentie machines inzetten. Wij zorgen ervoor dat de openbare ruimte voldoet aan de met gemeente Moerdijk vastgestelde kwaliteitseisen. Als u wilt weten aan welke kwaliteitseisen dit werk moet voldoen klik dan hier. In de gemeente Moerdijk voeren wij onderstaande werkzaamheden uit. 

Wij begrijpen dat u als burger graag weet wanneer wij met bepaalde machines door uw straat rijden. Helaas beperkt het communiceren van een planning onze flexibiliteit. Als onze werkzaamheden door slechte weersomstandigheden vertraging oplopen of juist sneller in een wijk klaar zijn, heeft dat verschuivingen in de planning.  Bij veeg- en borstelwerkzaamheden plaatsen wij onderstaande bebording. Daarnaast plaatsen wij onder nieuwsberichten de voortgang van activitieiten. Werkzaamheden berichten wij ook met de gemeente Moerdijk op @buiteninmoerdijk. Volg dit zeker op instagram. https://www.instagram.com/buiteninmoerdijk/

Borstelen verharding