MOERDIJK BEHEER(T)

Welkom op onze website. Moerdijk Beheer(t) is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven die samen gaan zorgen voor een deel van het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Moerdijk.

Deze opdracht hebben we gekregen van de gemeente voor een periode van minimaal drie jaar. Op de pagina ‘planning en werkzaamheden’ kunt u zien welke werkzaamheden wij uitvoeren binnen de kernen en woonwijken.

Hoe ziet dat onderhoud eruit?
Met de gemeente Moerdijk hebben wij afspraken vastgelegd op welk niveau dit onderhoud plaatsvindt. Dat gaat bijvoorbeeld over hoeveel onkruid mag er staan in welk gebied. Voor het centrumgebied gelden andere normen dan voor het industriegebied. Alles over dit beelgericht werken vindt u op de pagina ‘welke kwaliteit mag u verwachten’. Voor u is het belangrijk dat de openbare ruimte in uw leefomgeving goed onderhouden wordt. Voor ons is het daarom belangrijk dat wij zichtbaar voor u zijn, in alle opzichten. Wilt u een melding maken van overlast, klik dan hier.