Inspectie speeltoestellen

Inspectie speeltoestellen

In opdracht van Moerdijk Beheer(t)! zal ABOS de aankomende weken de speeltoestellen inspecteren voor een veilige omgeving. Voor meer informatie over ABOS, kijk op www.abos.nl

Het speeltoestel en de ondergrond wordt door gecertificeerde inspecteurs op veiligheid gecontroleerd. Tijdens de inspectie bekijken we of er slijtage of schade aan onderdelen van het speeltoestel zitten waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het gaat daarbij niet alleen om de duidelijk zichtbare problemen, zoals scherpe delen of losse bouten, maar juist ook om de kleine gebreken met een hoog risico. Kleine spleetjes bijvoorbeeld waar een jaskoortje achter kan blijven haken met verstikkingsgevaar tot gevolg. Vaak zijn dit soort gebreken heel eenvoudig op te lossen.

Ziet u een defect of onveilige situatie aan een speeltoestel? Dan kunt u dat altijd melden via Melding woon- of leefomgeving of de BuitenBeter app.

Krinkels Abos Moerdijk